Chính sách bảo mật của clubgo88.com

clubgo88.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này quy định cách clubgo88.com thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Dữ liệu cá nhân mà clubgo88.com thu thập

clubgo88.com có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau từ người dùng:

 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.
 • Thông tin về hoạt động của người dùng trên website: trang web mà người dùng truy cập, sản phẩm/dịch vụ mà người dùng quan tâm, v.v.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

clubgo88.com sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng: clubgo88.com sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm đăng ký tài khoản, đặt hàng, thanh toán, v.v.
 • Gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật: clubgo88.com sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật về sản phẩm/dịch vụ của clubgo88.com.
 • Bảo vệ website khỏi các hành vi xâm phạm: clubgo88.com sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để bảo vệ website khỏi các hành vi xâm phạm, chẳng hạn như tấn công mạng, gian lận, v.v.

Bảo mật dữ liệu cá nhân

clubgo88.com cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng bằng các biện pháp bảo mật an ninh mạng hiện đại. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Tường lửa
 • Kiểm soát truy cập
 • Quản lý quyền truy cập

clubgo88.com cũng có các quy trình và chính sách nội bộ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên website của clubgo88.com. Người dùng cũng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của clubgo88.com để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân

clubgo88.com có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của người dùng
 • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng
 • Khi cần thiết để tuân thủ quy định của pháp luật

clubgo88.com sẽ thông báo cho người dùng trước khi chuyển giao dữ liệu cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba.

Các quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền chỉnh sửa: Người dùng có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền xóa: Người dùng có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền hạn chế xử lý: Người dùng có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền phản đối: Người dùng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền di chuyển dữ liệu: Người dùng có quyền di chuyển dữ liệu cá nhân của mình sang một cơ sở dữ liệu khác.

Người dùng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của clubgo88.com.

Sự thay đổi đối với chính sách bảo mật

clubgo88.com có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, clubgo88.com sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng tải thông báo trên website của clubgo88.com.

Xem thêm chính an toàn và tính năng Kgo88